Algemene Rekenkamer: ‘Rijkswaterstaat leeft aanbestedingsregels niet goed na’

Rijkswaterstaat leeft de aanbestedingsregels onvoldoende na. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het ‘Verantwoordingsonderzoek Ministerie van IenW’, dat onderdeel is van het jaarverslag 2020. Het aantal fouten dat Rijkswaterstaat maakt bij aanbestedingen is toegenomen, maar anderzijds: bij de ‘kleine inkopen’ – twee jaar geleden nog als ‘onvolkomenheid’ geoormerkt – ziet de Algemene Rekenkamer structurele verbeteringen. De

Doorgaan met lezen

Waterschap Vallei & Veluwe, Aveco de Bondt en KWS vormen bouwteam Noordelijke Randmeerdijk

De dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk bij Elburg wordt uitgevoerd door een bouwteam bestaande uit  VolkerWessels-ondernemingen Aveco de Bondt (ingenieursbedrijf) en KWS (infrabouwer), in samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe. Het bouwteam is verantwoordelijk voor de uitwerking van het ontwerp uit het Projectplan waterwet en voor de realisatie van de dijkverbetering. Het project borgt de waterveiligheid tot

Doorgaan met lezen

Rijkswaterstaat gunt baggerwerkzaamheden op de oost-westtak van de Maas aan Boskalis

Boskalis Nederland gaat baggerwerkzaamheden uitvoeren op diverse locaties op de Maas in Brabant en Gelderland. Rijkswaterstaat gunde eerder deze maand de opdracht voor deze werkzaamheden. Boskalis Nederland zal vanaf de komend voorjaar gaan starten met de werkzaamheden. Dit betekent dat zij ruim 863.000 kuub zand zullen baggeren. Maas als hoofdvaarweg te ondiep Het baggeren is

Doorgaan met lezen