Veel bouwbedrijven zien werk stilvallen door corona

Ruim een derde van de bouw- en infrabedrijven zien werkzaamheden stilvallen door de coronamaatregelen. Dit is met name het geval als de opdrachten komen van particulieren, bedrijven, gemeenten en woningbouwcorporaties. Bij grote opdrachtgevers als Rijksvastgoed, Rijkswaterstaat, ProRail, Havenbedrijf, waterschappen en Schiphol gaat het werk ondanks coronamaatregelen grotendeels door. Punt van zorg blijft de achterblijvende vergunningverlening.

Doorgaan met lezen

Koninklijke Bouwend Nederland: letterlijke kroon op het werk

Bouwend Nederland draagt vanaf heden het predicaat ‘Koninklijk’. Op 7 december reikte Jaap Smit, de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de oorkonde uit die hoort bij het verleende predicaat. Dit gebeurde tijdens het evenement ‘Nu Bouwen aan Morgen’, het congres waar Bouwend Nederland haar 125-jarig bestaan vierde. Bouwend Nederland is vereerd het predikaat ‘Koninklijk’

Doorgaan met lezen

Bouwend Nederland: ‘Infrasector nog onvoldoende geholpen met stikstofaanpak kabinet’

Bouwend Nederland is blij dat er geen natuurvergunning meer nodig is voor bouwactiviteiten in de bouw- en sloopfase. Deze vrijstelling is onderdeel van het vandaag gepresenteerde wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’. Met deze gedeeltelijke vrijstelling komt de aanleg van woningen na anderhalf jaar eindelijk uit het vergunningenmoeras. De zorgen van de vereniging van bouw- en infrabedrijven

Doorgaan met lezen

Doekle Terpstra nieuw boegbeeld van het BTIC

Donderdag 25 juni 11:00 – 12:00 uur organiseerde het BTIC in het kader van het eenjarig bestaan een live streaming event: BTIC Talks – Inspiratie voor Innovatie. Presentator Geert Maarse leidde de BTIC Talks vanuit ons kantoor op De Bouwcampus in Delft. Rode draad van het gesprek was samen innoveren. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek

Doorgaan met lezen

Oproep infrabedrijven aan gemeenten: houd lokale investeringen op peil

De bouwsector wordt al maanden disproportioneel geraakt door problemen met stikstof en PFAS. Projecten zijn stilgevallen en de vergunningverlening hapert. Uit een enquête die Bouwend Nederland hield onder infraleden worden ook de gevolgen duidelijk die zij ervaren door de coronacrisis. Ondervraagden zagen het aantal offertes en bestekken fors afnemen. Ruim 60% geeft aan dat de

Doorgaan met lezen

“Haal onderhoud fietspaden juist nu naar voren”

Nu veel mensen door het coronavirus thuiswerken is het op wegen en fietspaden veel rustiger dan normaal. De Fietsersbond en Bouwend Nederland doen daarom gezamenlijk een oproep aan wegbeheerders om, juist nu er minder verkeer is, onderhoudswerkzaamheden naar voren te halen. Fietsers kunnen zich zo veilig blijven verplaatsen, bouwers blijven aan het werk en werkzaamheden

Doorgaan met lezen