IM-SAFE: EU-project voor standaardisatie van constructienormen

In Nederland loopt, net als in andere EU-landen, het IM-SAFE-project van stapel. IM-SAFE ontwikkelt nieuwe, geharmoniseerde Europese normen voor monitoring, onderhoud en veiligheid van transportinfrastructuur. Het project faciliteert tevens overheden en marktpartijen die de nieuwe normen moeten gaan gebruiken. Meer dan 80% van het personenvervoer en ruim 50% van het goederenvervoer in Europa vindt zijn

Doorgaan met lezen