Spoorgoederenvervoer blijkt relatief duur

De gemiddelde bedrijfseconomische kosten van het spoorgoederenvervoer per tonkm zijn hoger dan die van een groot binnenvaart- of duwvaartschip en vergelijkbaar met die van een middelgroot binnenvaartschip. Het wegvervoer van goederen is nóg duurder. Dit blijkt uit een kostenvergelijking van het spoorgoederenvervoer met het wegvervoer en de binnenvaart, opgesteld door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Doorgaan met lezen

Verwachting goederenvervoervolume 2020-2021 met de mogelijke gevolgen van de coronacrisis

De gevolgen van COVID-19 voor de overslag en het vervoer van goederen zijn nog onzeker. Meer inzicht in de mogelijke invloed van COVID-19 op het goederenvervoer draagt bij aan meer op de situatie toegesneden beleidsmaatregelen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft daarom de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor het goederenvervoer en de overslag in de

Doorgaan met lezen