Kamervragen na rekenfout Rijkswaterstaat bij granulietstort

Rijkswaterstaat heeft volgens deskundigen een ernstige rekenfout gemaakt bij het berekenen van de risico’s van de stort van granuliet in natuurplas ‘Over de Maas’ bij Alphen. De rekenfout draait om de zeer zorgwekkende stof acrylamide waarmee het granuliet wordt gebonden. Rijkswaterstaat betreurt de fout en stelt dat acrylamide niet voorkomt in het toegepaste granuliet in

Doorgaan met lezen