RIVM houdt grenswaarden PFAS tegen het licht

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat de humane risicogrenzen voor PFAS in bodem, oppervlaktewater en drinkwater opnieuw berekenen. Aanleiding is een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS in voedsel, die de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft vastgesteld. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal vervolgens op basis het RIVM-onderzoek bepalen of de normen worden aangepast.

Doorgaan met lezen