Gavin van Boekel wordt CFO Heijmans

De Raad van Commissarissen van Heijmans NV heeft het voornemen Gavin van Boekel (1975) per 1 september 2021 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur / CFO van Heijmans NV. Het voornemen tot benoeming zal worden toegelicht op een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die plaatsvindt op een nog te bepalen datum. Van

Doorgaan met lezen

350 Miljoen voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

De Graaf Reinaldalliantie, een samenwerkingsverband van Waterschap Rivierenland met de aannemers Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, heeft 350 miljoen euro ontvangen om de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg de komende vijf jaar uit te voeren. Het waterschap, de opdrachtgever en partner in deze alliantie, kreeg hier subsidie voor via het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Doorgaan met lezen

Onderzoek TNO: zonnecellen op vangrail hebben potentie

TNO heeft met de provincie Noord-Holland en diverse partners onderzoek gedaan naar veilige en duurzame opwekking van energie via flexibele zonnefolie op vangrails. Met zo’n 7500 kilometer vangrail in Nederland is in potentie veel zonne-energie op te wekken. Uit de eenjarige proef die onlangs is afgerond, blijkt dat de proefopstelling – flexibele zonnefolie op 72

Doorgaan met lezen