Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) 2020 beschikbaar

Het IMBOR is een informatiemodel dat terreinbeheerders ondersteunt bij hun assetmanagement en bij de opzet en vulling van hun beheersystemen voor bijvoorbeeld weg- en groenbeheer. Met de lancering van IMBOR 2020 wordt een belangrijke stap gezet in de standaardisering van de digitale informatie-uitwisseling over objecten in de buitenruimte. Het IMBOR 2020 is digitaal beschikbaar in

Doorgaan met lezen