VNG: Verslag Kick-off Regionale Mobiliteitsprogramma’s online

Regionale, lokale en nationale beleidsambtenaren die (gaan) werken aan een integrale, duurzame mobiliteitsaanpak trapten samen het nieuwe jaar af tijdens de Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma. Op de VNG-site leest u het verslag en de presentaties en kunt u goede ideeën opdoen uit de Inspiratiegids duurzame mobiliteit. Centraal tijdens de Kick-off stonden de Regionale mobiliteitsprogramma’s. Doel daarvan

Doorgaan met lezen