Proef met automatische beeldherkenning trekvissen bij Lith

Rijkswaterstaat onderzoekt een nieuwe manier van monitoring in de vispassage bij Lith. Met toepassing van verschillende technologische innovaties wordt gezocht naar duurzame en visvriendelijke manieren om de visstand in de rijkswateren te monitoren. Voorheen gebruikten Rijkswaterstaat en LNV al jaren data van de beroepsvisserij. Door nieuwe regelgeving vielen echter vanaf 2011 vislocaties weg en moest

Doorgaan met lezen