Nieuw platform voor afspraken over kabels en leidingen in particuliere grond

Netbeheer Nederland (NBNL) en drinkwaterbrancheorganisatie Vewin hebben gezamenlijk het Platform Leg- en ligrechten opgericht. Dat platform gaat ondersteuning bieden bij de totstandkoming van redelijke voorwaarden bij contracten voor het leggen en beheren van kabels en leidingen in particuliere grond. Zowel energienetbeheerders als waterbedrijven maken regelmatig dergelijke afspraken met particuliere grondeigenaren. Het platform moet ervoor gaan

Doorgaan met lezen