Bouwend Nederland: ‘Infrasector nog onvoldoende geholpen met stikstofaanpak kabinet’

Bouwend Nederland is blij dat er geen natuurvergunning meer nodig is voor bouwactiviteiten in de bouw- en sloopfase. Deze vrijstelling is onderdeel van het vandaag gepresenteerde wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’. Met deze gedeeltelijke vrijstelling komt de aanleg van woningen na anderhalf jaar eindelijk uit het vergunningenmoeras. De zorgen van de vereniging van bouw- en infrabedrijven

Doorgaan met lezen

Doekle Terpstra nieuw boegbeeld van het BTIC

Donderdag 25 juni 11:00 – 12:00 uur organiseerde het BTIC in het kader van het eenjarig bestaan een live streaming event: BTIC Talks – Inspiratie voor Innovatie. Presentator Geert Maarse leidde de BTIC Talks vanuit ons kantoor op De Bouwcampus in Delft. Rode draad van het gesprek was samen innoveren. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek

Doorgaan met lezen