Deltares: getijdenzand beter bestand tegen piping dan rivierzand

Deltares heeft samen met Wetterskip Fryslân en Fugro een onderzoek gedaan naar piping (zanderosie onder de dijk) aan de Friese Waddenzeekust. De eerste resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend: het faalmechanisme piping trad niet op en daaruit concluderen de onderzoekers dat getijdenzand minimaal twee keer minder gevoelig is voor het ontstaan van piping dan rivierzand.

Doorgaan met lezen

Testsluiting Europoortkering te volgen via YouTube

Eenmaal per jaar, voor aanvang van het stormseizoen, test Rijkswaterstaat de sluiting van de Maeslantkering en de Hartelkering, samen de Europoortkering genoemd. Deze zogenoemde functioneringssluiting vindt plaats op zondag 20 september 2020. De sluiting is ’s ochtends vroeg; ’s middags openen de keringen weer. De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en

Doorgaan met lezen

Kamervragen na rekenfout Rijkswaterstaat bij granulietstort

Rijkswaterstaat heeft volgens deskundigen een ernstige rekenfout gemaakt bij het berekenen van de risico’s van de stort van granuliet in natuurplas ‘Over de Maas’ bij Alphen. De rekenfout draait om de zeer zorgwekkende stof acrylamide waarmee het granuliet wordt gebonden. Rijkswaterstaat betreurt de fout en stelt dat acrylamide niet voorkomt in het toegepaste granuliet in

Doorgaan met lezen

AWP Delfland wil snel een beverprotocol

Het knaagwerk van een bever in Almere haalde het NOS-journaal, maar er zijn meer plaatsen in Nederland waar de bever oprukt. De Algemene Waterschapspartij in Delfland is blij met de komst van het dier in hun gebied, maar stelt dat de ruimte wél beperkt is. Daarom wil de partij dat het hoogheemraadschap een protocol opstelt.

Doorgaan met lezen