Blankenburgverbinding gebruikt droogdok Damen Verolme

De tunnelelementen van de Blankenburgverbinding zullen worden  gebouwd in het droogdok van Damen Verolme Rotterdam. Tot deze aanpassing is besloten om de impact van de coronacrisis op de bouw te reduceren. COVID-19 beïnvloedt ook de werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding, de nieuwe snelweg A24 tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg. Bouwconsortium BAAK

Doorgaan met lezen

Rijkswaterstaat gunt baggerwerkzaamheden op de oost-westtak van de Maas aan Boskalis

Boskalis Nederland gaat baggerwerkzaamheden uitvoeren op diverse locaties op de Maas in Brabant en Gelderland. Rijkswaterstaat gunde eerder deze maand de opdracht voor deze werkzaamheden. Boskalis Nederland zal vanaf de komend voorjaar gaan starten met de werkzaamheden. Dit betekent dat zij ruim 863.000 kuub zand zullen baggeren. Maas als hoofdvaarweg te ondiep Het baggeren is

Doorgaan met lezen

Kennisalliantie ERTMS gestart

Op vrijdag 15 januari heeft ProRail het startschot gegeven voor de Kennisalliantie ERTMS: een innovatief contract met de ingenieursbureaus Arcadis, Movares, Royal HaskoningDHV en Sweco. Met ‘open engineering’ beoogt de Kennisalliantie een ERTMS level 2-baanvak Kijfhoek-Belgische grens op te leveren. Het European Rail Traffic Management System (ERTMS) zorgt voor een veiliger spoor en biedt ook

Doorgaan met lezen

Rijkswaterstaat legt basis Europese standaard voor duurzame geluidschermen

In Nederland en andere Europese landen staan kilometers aan geluidschermen. Het is belangrijk dat ze geluidsoverlast beperken, en daarnaast liefst zo duurzaam en circulair mogelijk zijn. Medewerkers van Rijkswaterstaat gingen hiermee aan de slag. De richtlijnen die zij opstelden, kregen een positieve reactie in de Europese Commissie. Die wil de richtlijnen voor duurzame geluidschermen nu

Doorgaan met lezen

Winnaars InfraTech innovatieprijs 2021

Rotterdam, 13 januari 2021 – De door Protekta ontwikkelde Product Innovatie “koppelen van houten palen”, het specialistisch wasproces voor de reiniging van PFAS-verontreinigde grond van De Vries & van de Wiel (Proces Innovatie) en Smart Infra Technicus van ASTRIN | Smart Infra (Vernieuwende Samenwerking) zijn de winnaars van de InfraTech Innovatieprijzen 2021. De Cobouw Publieksprijs

Doorgaan met lezen

RWS en RCE werken samen aan cultureel erfgoed

De lange geschiedenis van het werk van Rijkswaterstaat (RWS) maakt dat erfgoed vanzelf onderdeel is geworden van dat werk. Zo hebben sluizen en bruggen vaak een historische betekenis en maken landschappelijke waarden en archeologische vindplaatsen ook deel uit van het werk. Bij Beheer & Onderhoud en bij Renovatie & Vervanging is daarom de samenwerkingsovereenkomst tussen

Doorgaan met lezen

Rijksinfra in 2030 energieneutraal!

Gaasperdammertunnel | beeldrechten: Rijkswaterstaat Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het voorjaar haar vijfde duurzaamheidsverslag uitgebracht. De belangrijkste ambitie: alle rijksinfrastructuur in 2030 klimaat- en energieneutraal, de helft minder primaire grondstoffen gebruiken en circulair werken! Als brede uitvoeringsorganisatie van het ministerie speelt Rijkswaterstaat een sleutelrol in het realiseren van de duurzaamheidsagenda van het

Doorgaan met lezen

Jan de Boer: “Dat 2021 voor de asfaltbranche lastig jaar wordt, mag tempo verduurzaming niet afremmen”

Jan de Boer, directeur KWS Infra, op de Asfaltdag 2019 Als directievoorzitter van VolkerWessels-onderneming KWS en voorzitter van de Bouwend Nederland-vakgroep Bitumineuze Werken, houdt Jan de Boer zich al ruim tien jaar intensief bezig met het materiaal waar ook een groot deel van Nederland mee is gestoffeerd: asfalt. Hij voorspelt een moeilijk jaar voor de

Doorgaan met lezen

Proef met automatische beeldherkenning trekvissen bij Lith

Rijkswaterstaat onderzoekt een nieuwe manier van monitoring in de vispassage bij Lith. Met toepassing van verschillende technologische innovaties wordt gezocht naar duurzame en visvriendelijke manieren om de visstand in de rijkswateren te monitoren. Voorheen gebruikten Rijkswaterstaat en LNV al jaren data van de beroepsvisserij. Door nieuwe regelgeving vielen echter vanaf 2011 vislocaties weg en moest

Doorgaan met lezen