Nieuwe site Informatiepunt Leefomgeving (Iplo)

Op 30 maart is de website Iplo.nl van het Informatiepunt Leefomgeving (Iplo) live gegaan. Deze nieuwe site voor experts beantwoordt vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet in de praktijk. Naast de website heeft  het IPLO ook een helpdesk.   Praktische uitvoering Omgevingswet Iplo.nl krijgt een centrale rol in het Informatiepunt Leefomgeving (Iplo)

Doorgaan met lezen

Prinsjesdag 2020 over infra: vervroegd investeren en klimaatzorg

Het kabinet heeft in de begroting 2021 maatregelen opgenomen om de continuïteit van de bouw- en infrasector te garanderen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) stelde dit voorjaar dat de stikstof-, PFAS- en coronacrises de sector een zware slag heeft toegebracht. Bovendien ligt er een omvangrijke renovatie- en vernieuwingsagenda om de Nederlandse infrastructuur op

Doorgaan met lezen

Kamervragen na rekenfout Rijkswaterstaat bij granulietstort

Rijkswaterstaat heeft volgens deskundigen een ernstige rekenfout gemaakt bij het berekenen van de risico’s van de stort van granuliet in natuurplas ‘Over de Maas’ bij Alphen. De rekenfout draait om de zeer zorgwekkende stof acrylamide waarmee het granuliet wordt gebonden. Rijkswaterstaat betreurt de fout en stelt dat acrylamide niet voorkomt in het toegepaste granuliet in

Doorgaan met lezen

Oproep infrabedrijven aan gemeenten: houd lokale investeringen op peil

De bouwsector wordt al maanden disproportioneel geraakt door problemen met stikstof en PFAS. Projecten zijn stilgevallen en de vergunningverlening hapert. Uit een enquête die Bouwend Nederland hield onder infraleden worden ook de gevolgen duidelijk die zij ervaren door de coronacrisis. Ondervraagden zagen het aantal offertes en bestekken fors afnemen. Ruim 60% geeft aan dat de

Doorgaan met lezen

OV-NL vraagt de regering om heldere coronaregels

OV-NL, de koepel van alle Nederlandse openbaarvervoerbedrijven, vindt het hoog tijd voor duidelijke coronaregels. Voorzitter Pedro Peters pleit in een interview in Trouw van 2 mei voor aanwijzing van groepen reizigers die straks gebruik mogen maken van lokaal ov en trein. De aanbieders van openbaar vervoer zijn blijven leveren, zij het dat de dienstregelingen werden

Doorgaan met lezen