Onderzoek: regie op Regionale Mobiliteitsprogramma’s moet beter

Er is veel onduidelijkheid over de op te stellen regionale mobiliteitsprogramma’s (RMP’s). Deze programma’s moeten de basis vormen voor de reductie van CO2-emissie door mobiliteit. Regio’s, 28 in getal,  hebben belangrijke rol in het realiseren van deze bijdrage aan het Klimaatakkoord. Zij moeten sturing geven aan regionale mobiliteitstransitie. De vaart zit er echter nog niet

Doorgaan met lezen

VNG: Verslag Kick-off Regionale Mobiliteitsprogramma’s online

Regionale, lokale en nationale beleidsambtenaren die (gaan) werken aan een integrale, duurzame mobiliteitsaanpak trapten samen het nieuwe jaar af tijdens de Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma. Op de VNG-site leest u het verslag en de presentaties en kunt u goede ideeën opdoen uit de Inspiratiegids duurzame mobiliteit. Centraal tijdens de Kick-off stonden de Regionale mobiliteitsprogramma’s. Doel daarvan

Doorgaan met lezen