ITP en Royal HaskoningDHV bundelen krachten

Het Britse ITP en Royal HaskoningDHV bundelen hun krachten om duurzame mobiliteit te versnellen. Mobiliteit is wereldwijd in transitie. De groei van de bevolking en het goederentransport, de focus op schone lucht, en nieuwe vervoerswijzen en technologie stellen andere eisen aan mobiliteitsnetwerken. Om onze steden toegankelijk en leefbaar te houden, is een frisse kijk vereist

Doorgaan met lezen

Nieuw rapport PAGW: voorstel voor een proeftuin

Deltares, Royal HaskoningDHV, Witteveen+Bos, Arcadis en Sweco doen in een nieuw rapport over de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) een concreet voorstel voor een proeftuin waarin kan worden geëxperimenteerd met oplossingen om de PAGW CO2-neutraal, circulair en kosteneffectiever te maken. Het voorstel van de kwartiermakers is gebaseerd op input van meerdere partijen uit de sector.

Doorgaan met lezen