Bouwend Nederland: ‘Infrasector nog onvoldoende geholpen met stikstofaanpak kabinet’

Bouwend Nederland is blij dat er geen natuurvergunning meer nodig is voor bouwactiviteiten in de bouw- en sloopfase. Deze vrijstelling is onderdeel van het vandaag gepresenteerde wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’. Met deze gedeeltelijke vrijstelling komt de aanleg van woningen na anderhalf jaar eindelijk uit het vergunningenmoeras. De zorgen van de vereniging van bouw- en infrabedrijven

Doorgaan met lezen