Wintertijd gepaard met groter ongevalsrisico

In de nacht van 24 op 25 oktober is de klok een uur teruggezet: de wintertijd gaat is weer ingegaan. SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, analyseerde eerder of dit verschijnsel effect heeft op de verkeersveiligheid. Het onderzoek is gedaan aan de hand van een grafische analyse van gegevens (ongevallen, slachtoffers en mobiliteit) voor

Doorgaan met lezen