Duurzame betonmengsels testen op de Afsluitdijk

Acht marktpartijen uit de betonsector die duurzame innovaties hebben ontwikkeld kunnen hun duurzame betonmengsels testen op de Afsluitdijk. Deze door Rijkswaterstaat aangewezen proeftuin is begin april geïnstalleerd tijdens de InnovatieExpo 2021. Verduurzaming van beton kan aanzienlijk aan de beperking van CO2-uitstoot. Rijkswaterstaat is een grote opdrachtgever van omvangrijke infrastructuurprojecten, en ziet het als maatschappelijke verantwoordelijkheid

Doorgaan met lezen

Betonakkoord schaalt op met innovatieprogramma

Het Betonakkoord, inmiddels ondertekend door 82 bedrijven en overheden, brengt de in februari beloofde opschaling nu daadwerkelijk in de praktijk. De beton- en bouwsector en opdrachtgevers hebben het Innovatieprogramma Duurzame Betonketen geïnitieerd, dat op 26 maart officieel is gestart. Binnen dat programma gaan de partijen werken aan innovaties die binnen vijf jaar breed toepasbaar zijn.

Doorgaan met lezen

Deltacommissaris maakt zich zorgen over behoud Nederlandse kredietstatus

Er is een kans dat internationale kredietbeoordelaars over enkele jaren de Nederlandse kredietstatus verlagen, omdat ons land te weinig investeert in aanpassingen aan het veranderende klimaat. Daarvoor waarschuwt deltacommissaris Peter Glas in Het Financieele Dagblad. Volgens hem zijn tientallen miljarden euro’s investeringen nodig in waterveiligheid en infrastructuur. Zonder dat dreigt volgens Glas veel grotere miljardenschade.

Doorgaan met lezen

Sluisdeuren kanaalzijde Zeesluis IJmuiden geplaatst

Aannemersconsortium OpenIJ heeft twee sluisdeuren van Zeesluis IJmuiden op hun plaats aan de kanaalzijde gebracht. Gedurende een vierdaagse operatie zijn de stalen operationele deur en de reservedeur (in het droogdok) ingevaren. In september vorig jaar was al de eerste deur aan de zeezijde geïnstalleerd. Voor benutting van de, straks overbodige, Noordersluis zijn veel creatieve ideeën.

Doorgaan met lezen

Duurzame brug met uiterlijk uit 1963

De Haarlemse Edisonbrug, een voetgangersbrug die over de Leidsevaart vanaf de Prinsessekade naar de Leidsevaart loopt, is op een duurzame manier hersteld en kreeg tegelijk het oorspronkelijke uiterlijk terug, dat was te herleiden uit aanlegtekeningen uit 1963. De werkzaamheden, waarbij veel materialen werden hergebruikt, zijn uitgevoerd door civieltechnisch bedrijf Griekspoor, in opdracht van de gemeente.

Doorgaan met lezen

Mijlpaal versterking Markermeerdijken: nieuwe inlaat Scharwoude

De eerste mijlpaal van de versterking van de Markermeerdijken is een feit: op maandag 15 maart is de nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge in Scharwoude in gebruik genomen en door de Alliantie Markermeerdijken (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHNK, Boskalis en VolkerWessels) overgedragen aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De nieuwe inlaat is het eerste tastbare object dat HHNK

Doorgaan met lezen

Universiteit Twente ontwikkelt drones voor onderhoud aan hoogspanningslijnen

De Universiteit Twente ontwikkelt drones die het werk op grote hoogte aan hoogspanningsleidingen veiliger en efficiënter maken. Het installeren van zogenaamde ‘bird diverters’ en afstandshouders op die lijnen, gebeurt nu nog door mensen en is een levensgevaarlijke klus. In het Robotics and Mechatronics (RAM-) lab van de UT staat een werkend prototype, dat binnenkort op

Doorgaan met lezen

Nationale Bruggenbank: ‘Bruggenmarktplaats’ van en voor overheden

Tijdens de Bruggendag op 11 maart j.l. is de Nationale Bruggenbank gelanceerd. Het beheer van de Bruggenbank, een soort ‘Marktplaats’ voor hergebruik van bruggen, ligt bij de Bruggenstichting. Op het onafhankelijk platform van en voor overheden komen vraag en aanbod van gebruikte bruggen samen. Assetmanagers weten vanzelfsprekend welke bruggen beschikbaar komen, en kennen alle specificaties

Doorgaan met lezen

Den Haag: Digital Twin om piekdrukte voetgangers en fietsers te beheersen

De gemeente Den Haag ontwikkelt aan de kust van Scheveningen een Living Lab om nieuwe technologische oplossingen te testen voor maatschappelijke, economische en sociale opgaven. Een van deze oplossingen is een online Digital Twin dashboard waarin (live) data wordt gevisualiseerd en kan worden geanalyseerd. De eerste stap: voetgangersdata en fietsdata bij de beheersing van piekdrukte.

Doorgaan met lezen

Minister Van Nieuwenhuizen ziet technologie als oplossing voor onderhoud infrastructuur

“De inzet van technologie heeft topprioriteit als het gaat om het onderhouden van de Nederlandse infrastructuur”, aldus demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een online werkbezoek aan het gemaal in IJmuiden en het gemaal- en sluizencomplex in Eefde. Rijkswaterstaat en de technologische industrie werken daar ‘slim onderhoud’ van gemalen en sluizen.

Doorgaan met lezen