Krachtenbundeling tegen invasieve plantensoorten

Gebr. Van Kessel Onderhoud en Weed Free Service bundelen hun expertise en krachten ten behoeve van de bestrijding van invasieve plantensoorten, zoals de Japanse duizendknoop, de Pitrus, Watercrassula, Waternavel en de Reuzenberenklauw. Met milieuvriendelijke bestrijdingmethodes zullen de bedrijven bovendien landelijk gaan opschalen. Jaap Kamp, directeur Gebr. Van Kessel Onderhoud: “Door intensief samen te werken, tillen

Doorgaan met lezen