Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen

Terneuzen

Over Waterschap Scheldestromen

Het waterschap Scheldestromen is een waterschap in de provincie Zeeland. Het omvat de gehele provincie Zeeland. Het waterschap zorgt voor een tegen overstroming beschermd gebied met behulp van dijken, een juist waterpeil in de sloten, schoon en gezond oppervlaktewater, afvalwaterzuivering en wegen.

Categorie: Waterschap

Vacatures bij Waterschap Scheldestromen