Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen

Over Waterschap Vechtstromen

Een waterschap in Nederland is een bestuursniveau dat de waterhuishouding controleert en regelt. De taken van een waterschap in Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer.

Categorie: Waterschap

Contact informatie

Website https://www.vechtstromen.nl/

Vacatures bij Waterschap Vechtstromen