Zeespiegelstijging -hoe groot is de dreiging?

Jos van Maarschalkerweerd Op 28 februari jl. publiceerde het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties (VN) het rapport: ‘Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability’, over de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden voor aanpassing (adaptatie). Op 4 april jl. verscheen het IPCC-rapport ‘Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change’ over mitigatieopties. De rapporten

Doorgaan met lezen

Licht aan het einde van de tunnel – Nebest dicht lekkages Øresundsbron

De Deense hoofdstad Kopenhagen en het Zweedse Malmö worden verbonden door de Øresundsbron: een 16 kilometer lange verbinding voor weg- en spoorverkeer tussen de twee Scandinavische landen. De verbinding, die in beheer is van de Deens/Zweedse beheermaatschappij Øresundsbron, bestaat uit een brug, een afgezonken tunnel en een kunstmatig eiland. De beheermaatschappij werd jarenlang gekweld door

Doorgaan met lezen

Recycler Renewi neemt PARO over

Recyclingsbedrijf Renewi neemt per augustus PARO over, buro ontwerp & omgeving en GMP Exploitatie. De mededingingsautoriteiten hebben daarvoor groen licht gegeven. Daardoor kan de voorwaardelijke overnameovereenkomst van 23 mei j.l. geëffectueerd worden. PARO blijft vooralsnog een zelfstandige B.V., mettertijd zal het onderdeel worden van Renewi Commercial Waste Nederland. Met de overname versterkt Renewi haar positie

Doorgaan met lezen

Renovatieopgave slimmer aanpakken met groeiboek

Voor het bouwen van tunnels bestaan van oudsher richtlijnen en werkwijzers, met het Handboek Tunnelbouw als ultieme bron van informatie. Dit soort hulpmiddelen ontbraken lange tijd voor het renoveren van tunnels. Daarom startte het COB-netwerk in 2016 een nieuw naslagwerk: een digitaal groeiboek waarin kennis en ervaringen van renovatieprojecten voortdurend worden vastgelegd en gecombineerd. Met

Doorgaan met lezen

Vaarwegen bieden kansen

Transport over water is een essentiële schakel in de Nederlandse eco-nomie. Nederland beschikt over een uniek en uitgebreid vaarwegennet dat alle economische kerngebieden en industrieën met elkaar verbindt. Ruim een derde van al het goederenvervoer in Nederland vindt via het water de weg naar een eindbestemming. Grensoverschrijdend richting Duitsland is dat meer dan 50% en

Doorgaan met lezen

Rijkswaterstaat valideert Pentack van BMI Esha voor onderhoud wegen

Milieuvriendelijke verjongingskuur asfalt verlengt levensduur en verlaagt onderhoudskosten Rijkswaterstaat valideert Pentack van BMI Esha voor onderhoud wegen Het door BMI Esha ontwikkelde Pentack systeem voor preventief asfaltonderhoud is na een intensieve studie door Rijkswaterstaat, TNO, TU Delft en uitvoerende marktpartijen gevalideerd. Pentack kan voortaan bij het wegenonderhoud van Rijkswaterstaat worden toegepast. Door het aanbrengen van

Doorgaan met lezen

Gewapende onderwaterbetonvloer in Rottemerentunnel – A16 Rotterdam

“Toepassing op deze schaal is baanbrekend” In Rotterdam-Noord werkt BESIX als consortium-partner van De Groene Boog mee aan de aanleg van de A16 Rotterdam, een nieuwe snelweg met een 100% energieneutrale tunnel. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat. De duurzame en innovatieve snelweg past perfect in de omgeving en zal de toegang tot Rotterdam aanzienlijk verbeteren. Auteur: Besix

Doorgaan met lezen

Dijkversterking monumentale Stenendijk Hasselt van start

Donderdag 14 juli werd het officiële startschot gegeven voor de dijkversterking van de historische Stenendijk in Hasselt. Deze oude Zuiderzee-kering wordt versterkt door over een lengte van ruim één kilometer 12 meter lange damwanden in de dijk te drukken. Dit gebeurt volledig elektrisch. Hiermee is het de eerste dijkversterking van Nederland die emissieloos wordt uitgevoerd.

Doorgaan met lezen

Phoenix Contact zet slimme gateway en digital twin in bij verlichting in verkeerstunnels

Rijkswaterstaat wil dertig procent energie besparen in tunnels. Klassieke tunnelverlichting bestaat uit energieslurpende natrium hogedruklampen en door de installatie van LED-licht kan veel energie bespaard worden. Dankzij een slimme gateway en het Open Source PLCnext besturingsplatform van Phoenix Contact kan data uit de armaturen worden gebruikt om onder andere de levensduur van de LED-armaturen te

Doorgaan met lezen

Ingenieursdiensten aanleg ERTMS-corridors voorlopig gegund aan vijf bureaus

ProRail heeft de uitkomst bekendgemaakt van de aanbestedingsprocedure voor de ingenieursdiensten voor de aanleg van drie ERTMS-corridors: de Noordelijke lijnen, Hanzelijn-Lelystad en de lijn Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL). ERTMS (European Railway Traffic Management System) is het toekomstige digitale treinbeveiligingssysteem voor het Nederlandse spoor. Vijf in treinbeveiliging erkende ingenieursbureaus zijn geselecteerd: Arcadis, Movares, Nexus, Royal HaskoningDHV en Sweco.

Doorgaan met lezen