Gegevensbeheer: de volgende uitdaging voor de digitalisering van de bouwsector

Nu er nieuwe, innovatieve oplossingen op de markt komen, staat de bouwsector aan de vooravond van een nieuwe golf van digitale transformatie die fundamenteel zal veranderen hoe projecten ter plaatse worden gebouwd met behulp van inzichten, automatisering en AI. Een van de belangrijkste voordelen van een dergelijke digitalisering is de mogelijkheid om een grote hoeveelheid

Doorgaan met lezen

Cargill Anova® asphalt additives support industry goals of zero carbon emissions through verified EPDs

Cargill’s Asphalt Solutions is proud to announce the completion of a verified Life Cycle Assessment (LCA) and Environmental Product Declaration (EPD) for Anova asphalt additives. The results from the EPDs for Anova® rejuvenator, Anova® warm mix additive, and Anova® rheology modifier can be used to calculate how these asphalt additives may help reduce the environmental

Doorgaan met lezen

Akkoord CAO Waterbouw bereikt

CAO-partijen in de Waterbouw: FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en de Vereniging van Waterbouwers hebben een CAO-akkoord bereikt over aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden CAO Waterbouw. De arbeidsvoorwaarden CAO Waterbouw heeft een looptijd van een jaar: van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024. De CAO-lonen zullen gedurende de looptijd per 1 april 2023 met

Doorgaan met lezen

Stadsdijken Zwolle is peperduur project

Met het intrillen van de eerste stalen damwandplank is 22 mei de dijkversterking van de Stadsdijken langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water officieel begonnen. De komende jaren wordt daar voor 300 miljoen euro 7,5 kilometer dijk versterkt; het duurste HWBP-project (per strekkende meter) ooit. De projectpartners noemen het een van de meest complexe dijkversterkingen

Doorgaan met lezen

Secretaris-generaal Dronkers: ‘Verschuiving van aanleg naar onderhoud is uitdaging’

Toen minister Harbers van IenW in maart besloot om veel aanleg van nieuwe infrastructuur uit te stellen en het geoormerkte geld te verschuiven naar onderhoud, ontstond er op het departement een grote uitdaging. Er kwam tenslotte opeens veel geld beschikbaar voor onderhoud. “We moesten goed nadenken”, zegt Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van het ministerie van

Doorgaan met lezen

Storten granuliet in diepe plassen mag doorgaan

Staatssecretaris Vivianne Heijnen ziet in het nieuwe RIVM/Deltares literatuuronderzoek geen reden om het verondiepen van diepe plassen met granuliet aan banden te leggen. Het onderzoek meldt kennislacunes over het vrijkomen van acrylamide, maar voor Heijnen is het geen reden om het voorzorgbeginsel te hanteren. Granulaatleverancier Bontrup kan doorgaan met het storten van granuliet in de

Doorgaan met lezen

Dijkversterking Stadsdijken Zwolle van start

Zwolle, 22 mei 2023 Één van de meest complexe dijkversterkingen van Nederland Maandag 22 mei werd het officiële startschot gegeven voor de dijkversterking van de Stadsdijken langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water. Bij de Scania Haven in Zwolle werd vanaf het water de eerste stalen damwandplank getrild. De komende jaren wordt 7,5 kilometer dijk

Doorgaan met lezen

Scheldestromen gaat twee nieuwe gemalen bouwen

Het dagelijks bestuur van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen vraagt aan de algemene vergadering van het waterschap een krediet van 5,5 miljoen euro voor de bouw van twee nieuwe gemalen in Zeeland. Op 8 juni neemt de algemene vergadering daarover een besluit.  Een van de twee nieuwe gemalen wordt gebouwd aan de Spanjaardsweg in Philippine (gemeente

Doorgaan met lezen